De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
Zorg
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel hebben we vastgelegd hoe we de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag invullen. We beschrijven hoe we de basisondersteuning hebben ingevuld.  U kunt informatie vinden over welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft en hoe ons onderwijs bijdraagt aan de ondersteuning van leerlingen. 
 
Het contact met de ouders vinden we belangrijk. Samen overleggen we en zoeken we naar wat passend is voor uw kind. Dit zijn voorbeelden van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

Wij als school maken onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht (afdeling Slagharen). Klik hier voor meer informatie >>  Hier vindt u informatie over werkwijze en verwijzing. 
 

Schoolondersteuningsprofiel 

Klik hier om naar ons schoolondersteuningsprofiel te gaan.