Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


In de wijk Baalder wordt het oud papier door de OR opgehaald. De opbrengsten hiervan maken het mogelijk om op dit moment geen vrijwillige ouderbijdrage van ouders te hoeven vragen. Het geld wordt gebruikt om de extra’s op de scholen mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan de verschillende projecten, festiviteiten, excursies, sportdagen en het kamp. Na ieder schooljaar ligt er een beknopt jaarverslag ter inzage om de uitgaven te verantwoorden. 

Laat het onomwonden duidelijk zijn: Iedere leerling doet altijd mee. Leerlingen zullen (en mogen) nooit uitgesloten worden, als ouders besluiten om welke reden dan ook, geen vrijwillige bijdrage te doen (mocht er in de toekomst om een ouderbijdrage worden gevraagd).
 
Indien de financiële situatie een betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, maar u wel een vrijwillige bijdrage zou hebben willen doen, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Hier kunnen ouders ook terecht als er financiële ondersteuning nodig is om bijvoorbeeld uw kind te kunnen laten sporten.  Informatie hierover is te vinden op de website Sam& voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl). De stichting Sam& is een samenwerking tussen: Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp.